Průmyslový Internet věcí

Industrial Internet of Things

Připojíme Vaše průmyslová zařízení k Internetu věcí (IoT) a pomůžeme Vám s konceptem Průmyslu 4.0. Vaše data, uložená v zabezpečeném Cloudu dokážeme vizualizovat, analyzovat a predikovat selhání či opravy systému dříve, než nastanou.

100% ukládání do Cloudu

Vaše data jsou bezpečně uložena v Google Cloud Platform.

Automatická záloha

Kromě real-time replikace dat do dalšího datacentra provádíme ještě denní zálohy.

Přístup odkudkoliv

Všechna data lze zobrazit ve webovém prohlížeči či mobilní aplikaci.

Bezpečnost dat

Přenosy dat do našich serverů a ze serverů do aplikací jsou šifrovány nejnovější technologií.

Otevřené API

Díky otevřenému aplikačnímu programovému rozhraní lze data vizualizovat i v uživatelských informačních systémech.

Přizpůsobení na míru

Našim cílem je odprostit zákazníka od IT administrativy a složitého nastavování.

Přenos a zobrazení dat z průmyslových zařízení nebylo nikdy jendodušší.

Pohlédněte si postup získávání a vizualizace dat z průmyslových systémů.

Jakékoliv veličiny převedeme do digitální podoby

Jakékoliv digitální a analogové veličiny převedeme do digitální podoby a odešleme na servery do cloudu k dalšímu zpracování.

Získaná data se analyzují a třídí v Google Cloud

Aby se předešlo zneužití či ztrátě cenných dat, jsou data s pečlivostí zpracovávána a uchovávána v několika datacentrech v Evropě. Přístup k nim je skrze prezentační rozhraní možné odkudkoliv.

Informace o stavu zařízení lze pohodlně nosit v kapse

Výsledné informace lze přehledně prezentovat ve webovém prohlížeči nebo na mobilním telefonu či tabletu a mít je tak stále při sobě.

Také chcete pohodlně odkudkoliv přistupovat k informacím o svém zařízení?

Moderní technologie umožňují výrazná zlepšení dohledu a vizualizace procesů i v průmyslovém odvětví. Díky technologickému pokroku dokážeme snížit náklady na výrobu a eliminovat nahodilé odstávky systémů vlivem poruchy.

Časté otázky a odpovědi

Pokud máte dotazy, na které nenaleznete odpovědi níže, neváhejte nás kontaktovat.

Industrial Internet of Things, česky Průmyslový Internet věcí je pojem pro propojování a vzájemnou komunikaci zařízení za účelem sběru, analýza a prezentace dat, získaných v průmyslovém odvětví.

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Koncept vychází z dokumentu, který byl představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013, kde spojila síly společnost Siemens s německou vládou, pro vznik intenzivní a cílené propagace vývoje nových technologií nejen pro automatizaci průmyslu, ale i domácností pod označením Industrie 4.0.

V září 2015 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní iniciativu Průmysl 4.0. V ní vysvětluje specifika českého hospodářství ve vztahu k nástupu průmyslu 4.0.

Smyslem iniciativy Průmysl 4.0 je digitalizace, automatizace a robotizace výrobního a logistického procesu. Zjednodušeně, vyrobit a doručit zboží v případě poptávky co nejlevněji, doručit jej co nejrychleji a eliminovat tak výpadky v dodávce a výrobě díky předcházení poruch strojů a pod. Tam kde Průmysl 4.0 definuje automatizaci a digitalizaci výroby nastupuje IoT a doplňuje celý koncept o možnost komunikace mezi stroji či komunikace stroj – člověk.

Základním principem není zbavit se najednou starého vybavení a nakoupit nové, jenž dovede komunikovat a zasílat data k analýze. Takovýto proces by byl nákladný a nevýhodný. Postupnou digitalizaci lze provádět jednoduchým zapojením snímačů na nejdůležitější body, jenž nejvíce ovlivňují výrobu.

Výhody jsou dvojí, okamžité a dlouhodobé. Mezi okamžité výhody patří především zlepšení přehledu o spotřebě energií a materiálu, jejichž analýzou pak můžete šetřit například náklady na elektrickou energii, stlačený vzduch, nakládání s výrobním odpadem.

Mezi dlouhodobé výhody patří sledování a vyhodnocování poruchovosti strojů a jejich předcházení. Automatizace postupů, jenž nemusí provádět člověk. Digitalizace výrobního postupu, vytvářející digitální model, na kterém můžete zkoušet nové výrobní postupy bez nutnosti přenastavovat reálné stroje.

Vaši továrnu či výrobní linku dokážeme připojit k Internetu věcí díky analogovo/digitálním snímačům. Data z nich odešleme na Cloudové servery, kde je zanalyzujeme a připravíme podklady pro vyhodnocení a zobrazení. Některé naše úspěšné postupy naleznete v manu Reference našich webových stránek.

Neváhejte nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv otázek ohledně možnosti Vašeho připojení nás ...

... neváhejte kontaktovat